انتظار، یعنى دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگى بشر.
ممکن است کسانى آن دوران را نبینند و نتوانند درک کنند، فاصله هست، درست نقطه‌ى مقابل آن چیزى است که دشمن مى‌خواهد به وجود بیاورد.
 ما آن وقتى مى‌توانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. براى ظهور مهدى موعود(ارواحنافداه) زمینه باید آماده بشود؛  و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامى و حاکمیت قرآن و اسلام است.
 اولین قدم براى حاکمیت اسلام و براى نزدیک شدن ملتهاى مسلمان به عهد ظهور مهدى موعود (ارواحنافداه)، به‌وسیله‌ى ملت ایران برداشته شده است و آن، ایجاد ←حاکمیت قرآن→ است.
 امام زمان (علیه الصلاة و السلام) براى اینکه فرج براى همه‌ى بشریت به وجود بیاورد، ظهور می‌کند که انسان را از فروبستگى نجات بدهد؛ جامعه‌ى بشریت را نجات بدهد؛ بلکه تاریخ آینده‌ى بشر را نجات بدهد.
 انتظار فرج یعنى قبول‌نکردن و ردکردن آن وضعیتى که بر اثر جهالت انسانها، بر اثر اغراض بشر، بر زندگى انسانیت حاکم شده است.


نهاد رهبری پیام نور تهران شرق منبع : نهاد رهبری پیام نور تهران شرق |انتظار در ڪلام رهبرے
برچسب ها : براى ,نجات ,ظهور ,نجات بدهد؛ ,موعود ارواحنافداه ,مهدى موعود ,ظهور مهدى ,مهدى موعود ارواحنافداه